Čo sa naučíš

 • Čo je www a web server, čo je http protokol, ftp protokol
 • Princíp fungovania a možnosti uloženia www stránok na internete
 • Základy a pokyny práce s WYSIWYG
 • Popis hlavných značiek v HTML: html, body a head
 • Popis príkazov a značiek vyskytujúce sa v hlavičke
 • Popis značiek a príkazov nachádzajúcich sa v tele stránky
 • Postup a správne zapisovanie v HTML jazyku
 • Základné formátovanie textu, zarovnávanie odstavca
 • Formátovanie textu pomocou nadpisov v HTML
 • Zmena farieb písma, pozadia, hypertextu
 • Správne formáty obrázkov pre www stránky
 • Vloženie, zarovnanie obrázku
 • Veľkosť obrázku, zarovnávanie okrajov
 • Obrázok na pozadí www stránky
 • Čo je to hypertextový odkaz
 • a zoznamy na internetovej stránke
 • Použite hypertextu a zoznamov
 • Triedené a netriedené zoznamy
 • Prelinkovanie stránok, odkazy na stránkach, zasielanie emailov
 • Popis značiek na tvorbu tabuľky, priradenie parametrov tabuľkám
 • Zlučovanie buniek v tabuľkách a zarovnávanie buniek
 • Osadenie textu v tabuľkách a vzdialenosť medzi bunkami
 • Základný popis rámov a ich využitie na tvorbu www stránky
 • Použitie tabuliek pre celkovú tvorbu stránky
 • Tvorba textových polí a hodnoty parametrov
 • Tvorba tlačidla (Prihlasovacie tlačidlo...)
 • Tvorba zaškrtávacích políčok
 • Textové polia s heslom
 • Práca s jednotlivými HTML značkami
 • Formátovanie textu, odstavce a ich úprava v kóde HTML a v grafickom formáte stránky
 • Obrázky, zoznamy a hypertextové odkazy v kóde HTML a v grafickom formáte stránky
 • Tvorba tabuliek a formulárov v kóde HTML a v grafickom formáte www stránky
 • Tvorba celkovej výslednej www stránky
 • Diskusia a typy pri tvorbe www stránok

Kurz je vhodný pre deti vo veku od 8 do 15 rokov

V každej skupine bude maximálne 6 detí

Kurzy budú prebiehať online, cez aplikáciu Teams

CENA: 7,50 eur (platba na 1 mesiac vopred)

INTENZITA: raz týždenne od 16:00

PRIHLASOVANIE: priebežne počas celého roka

Kurz začína v septembri, prihlasovanie cez acenter@acenter.sk

V spolupráci so spoločnosťou Macrosoft