DETSKÝ ŠTUDENT

CENA

skupinová výučba detí - cudzie jazyky

základná a stredná škola (max. 5 detí v skupine)

7,90€ / 60 min.

skupinová výučba detí - cudzie jazyky

podľa odporúčania a indviduálnych potrieb (max. 2 deti v skupine)

7,90€ / 30 min

skupinová výučba detí - cudzie jazyky

prvý ročník základnej školy  (max. 5 detí v skupine)

6,10 € / 45 min.

skupinová výučba detí - slovenský jazyk, matematika, fyzika

základná a stredná škola (max. 6 detí v skupine)

7,70€ / 45 min.

individuálne doučovanie slovenčina, matematika, fyzika

základná a stredná škola, vysoká škola

17,70€ / 45 min.

DOSPELÝ ŠTUDENT


CENA / 60 MIN.

skupinová výučba v kurze začiatočníci

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max. 4 študenti v skupine), fakturovaný vopred na 3 mesiace

8,80€

skupinová výučba v kurze pokročilí

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max. 4 študenti v skupine), fakturovaný vopred na 3 mesiace 

8,80€

skupinová výučba 2 dospelí začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac

16,00€

skupinová výučba 3 dospelí začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac

13,50€

skupinová výučba 4 dospelí začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac

10,50€

skupinová výučba 2 dospelí pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac

17,00€

skupinová výučba 3 dospelí pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac

15,50€

skupinová výučba 4 dospelí pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac

13,50€

individuálna hodina - začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac

25€

individuálna hodina - pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac

29€

individuálna hodina - native speaker


30€

individuálna hodina - príprava na pracovný pohovor z angličtiny

35€

Business angličtina/nemčina

dohodou

špeciálna požiadavka

po vzájomnej dohode

dohodou

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

východzí jazyk angličtina, nemčina, španielčina, ukrajinčina

CENA/60 MIN.

individuálna hodina

20,90€

skupinová výučba 2 - 3 študenti

12,50€

skupinová výučba 4 študenti

9,90 €

skupinová výučba viac študentov v skupine

podľa dohody


Cenník je platný od 1.2.2024. Cena je stanovená pre jednu osobu.

Ceny sú platné pre fyzické osoby. Pre firemných klientov sú ceny navýšené o DPH.