DETSKÝ ŠTUDENT

CENA

skupinová výučba detí - cudzie jazyky

základná a stredná škola (max. 5 detí v skupine)

7,50€ / 60 min.

online skupinová výučba detí - cudzie jazyky

základná a stredná škola (max. 4 deti v skupine)

7,50€ / 60 min.

skupinová výučba detí - slovenský jazyk, matematika

základná a stredná škola (max. 6 detí v skupine)

7,50€ / 45 min.

individuálne doučovanie slj + mat

základná a stredná škola, vysoká škola

18,50€ / 45 min.

odprevádzanie detí

ZŠ Dunajská Lužná

1€

konzultácia so špeciálnym pedagógom

25€ / 45 min.

DOSPELÝ ŠTUDENT

(OSOBNE AJ ONLINE)


CENA / 60 MIN.

skupinová výučba v kurze začiatočníci

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max. 4 študenti v skupine), fakturovaný vopred na 3 mesiace

7,50€

skupinová výučba v kurze pokročilí

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max. 4 študenti v skupine), fakturovaný vopred na 3 mesiace 

8,50€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac

10,90€

skupinová výučba 4 dospelí začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac

8,90€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac

12,90€

skupinová výučba 4 dospelí pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac

10,90€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí Business English

fakturovaná vopred na 1 mesiac

13,90€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí Business English z praxe

fakturovaná vopred na 1 mesiac

15,90€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí - native speaker

fakturovaná vopred na 1 mesiac

14,90€

individuálna hodina - začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac (od 8:00 - 12:00)

17,50€

individuálna hodina - začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac (od 12:00 - 20:00)

19,90€

individuálna hodina - pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac (od 8:00 - 12:00)

18,50€

individuálna hodina - pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac (od 12:00 - 20:00)

20,90€

individuálna hodina Business English


21,90€

individuálna hodina Business English z praxe


25€

individuálna hodina - native speaker


23€

individuálna hodina - príprava na pracovný pohovor

25€


Cenník je platný od 1.8.2019. 

Ceny sú platné pre fyzické osoby. Pre firemných klientov sú ceny navýšené o DPH.