Online angličtina, nemčina, doučovanie zo slovenčiny, matematiky a fyziky, príprava na prijímačky na 8-ročné, 5-ročné a 4-ročné gymnáziá.

Skupinové jazykové kurzy angličtiny a nemčiny

Komplexná výučba v malých skupinkách. Výučba je zameraná na komunikáciu.

Termíny: Prihlasovanie počas celého roka

Intenzita: Dvakrát týždenne

Dni výučby: Podľa úrovne

Počet študentov: 3-5

Úrovne: Zaradenie do skupiny podľa úvodného preskúšania

Príprava na prijímačky na 4 ročné, 5 ročné a 8 ročné gymnáziá

Príprava je zameraná na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na stredné školy zo slovenského jazyka a matematiky.

Termíny: Prihlasovanie počas celého roka

Intenzita: Podľa dohody

Dni výučby: Podľa dohody

Počet študentov: 3-6


Doučovanie zo slovenského jazyka, matematiky, fyziky

Doučovanie je zamerané za zvládnutie preberaného učiva podľa potrieb konkrétneho ročníka.

Termíny: Prihlasovanie počas celého roka

Intenzita: Podľa dohody

Dni výučby: Podľa dohody

Počet študentov: 3-6