Cenník*

anglický, nemecký, španielsky jazyk /

slovenský jazyk a matematika

Deti

Cena

skupinová výučba detí - cudzie jazyky

základná a stredná škola (max.4 deti v skupine)

7€ / 60 min.

skupinová výučba detí - slovenský jazyk, matematika

základná a stredná škola (max. 6 detí v skupine)

7€/45 min.

individuálne doučovanie slj + mat

základná a stredná škola, vysoká škola

19,90€ / 45 min.

odprevádzanie detí

ZŠ Rovinka, ZŠ Dunajská Lužná

0,80€ / 1 dieťa

Dospelí 

Cena / 60 min.

skupinová výučba v kurze začiatočníci

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max. 4 študenti v skupine)

7€

skupinová výučba v kurze pokročilí

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max.4 študenti v skupine)

8€

skupinová výučba  max.3 dospelí začiatočníci

10,90€

 skupinová výučba max.3 dospelí pokročilí

12,90€

skupinová výučba 2 dospelí Business English

13,90€

skupinová výučba 2 dospelí Business English z praxe

15,90€

skupinová výučba 2 dospelí - native speaker

14,90€

individuálna hodina - začiatočníci

od 7:30 - 12:00

16,50€

individuálna hodina - začiatočníci

od 12:00 - 20:00

19,90€

individuálna hodina - pokročilí

od 7:30 - 12:00

18,50

individuálna hodina - pokročilí

od 12:00 - 20:00

20,90

individuálna hodina Business English

21,90

individuálna hodina Business English z praxe

25€

individuálna hodina - native speaker

23€

individuálna hodina - príprava na pracovný pohovor

25€

skype výučba

podľa dohody

 - €

* Cenník je platný od 1.9.2018. Ceny sú platné pre fyzické osoby. Pre firemných klientov sú ceny navýšené o DPH.