Cenník*

anglický, nemecký, španielsky jazyk /

slovenský jazyk a matematika

DETI

CENA

skupinová výučba detí - cudzie jazyky

základná a stredná škola (max.5 detí v skupine)

7,50€ / 60 min.

skupinová výučba detí - slovenský jazyk, matematika

základná a stredná škola (max. 6 detí v skupine)

7,50€/45 min.

individuálne doučovanie slj + mat

základná a stredná škola, vysoká škola

19,90€ / 45 min.

odprevádzanie detí

ZŠ Rovinka, ZŠ Dunajská Lužná

1€ / 1 dieťa

DOSPELÍ 

CENA / 60 min.

skupinová výučba v kurze začiatočníci

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max. 4 študenti v skupine), fakturovaný vopred na 3 mesiace

7,50€

skupinová výučba v kurze pokročilí

trojmesačný kurz podľa aktuálnej ponuky (max.4 študenti v skupine), fakturovaný vopred na 3 mesiace

8,50€

skupinová výučba  2 -  3 dospelí začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac

10,90€

skupinová výučba 4 dospelí začiatočníci

fakturovaná vopred na 1 mesiac 

8,90€

 skupinová výučba 2 - 3 dospelí pokročilí

fakturovaná  vopred na 1 mesiac 

12,90€

skupinová výučba 4 dospelí pokročilí

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

10,90€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí Business English

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

13,90€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí Business English z praxe

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

15,90€

skupinová výučba 2 - 3 dospelí - native speaker

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

14,90€

individuálna hodina - začiatočníci

od 7:30 - 12:00

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

17,50€

individuálna hodina - začiatočníci

od 12:00 - 20:00

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

19,90€

individuálna hodina - pokročilí

od 7:30 - 12:00

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

18,50

individuálna hodina - pokročilí

od 12:00 - 20:00

fakturovaná vopred na 1 mesiac  

20,90

individuálna hodina Business English

21,90

individuálna hodina Business English z praxe

25€

individuálna hodina - native speaker

23€

individuálna hodina - príprava na pracovný pohovor

25€

skype výučba

podľa dohody

 - €

* Cenník je platný od 1.8.2019. 

Ceny sú platné pre fyzické osoby. Pre firemných klientov sú ceny navýšené o DPH.