Dňa 19.9.2019 došlo k strate pečiatky spoločnosti acenter, s.r.o.
Oznamujeme verejnosti, že stratená pečiatka stráca platnosť ku dňu 20.9.2019.