Centrum vzdelávania acenter

V novom školskom roku začíname s výučbou nasledovne: cudzie jazyky od 5.9.2022, trojmesačné kurzy pre dospelých od 7.9.2022, príprava na stredné školy od 12.9.2022

Online vzdelávanie v cudzích jazykoch (angličtina, nemčina, fínčina, slovenčina pre cudzincov) a doučovanie zo slovenčiny a matematiky všetkých ročníkov ZŠ a SŠ

DETSKÝ AJ DOSPELÝ KLIENT

Prečo sme najlepší  na trhu?