excel mierne pokročilí

Vypredané

  Formátovanie

 • formátovanie písma a buniek, zlúčenie buniek, zarovnanie textu v bunkách, orientácia textu
 • automatické a manuálne zalomenie textu v bunke
 • orámovanie tabuliek
 • formátovanie čísiel, vytvorenie vlastného formátu
 • komentáre, formátovanie komentárov
 • Vzorce a funkcie

 • zopakovanie základných vzorcov
 • počítanie s percentami
 • relatívne, absolútne a zmiešané odkazy
 • kopírovanie vzorcov, zachovanie pôvodného formátu tabuľky
 • zopakovanie základných funkcií suma, priemer, počet, minimum, maximum
 • tvorba vzorcov a funkcií z údajov na inom hárku
 • syntax funkcií
 • okno vloženie funkcie, vyhľadanie funkcií, popis funkcií a pomocník
 • logické funkcie: if, and, or
 • funkcie sumif, countif
 • vnorené funkcie
 • Podmienené formátovanie

 • pravidlá na základe číselných a textových hodnôt, priemeru a celkového poradia
 • farebné znázornenie číselných hodnôt, údajové pruhy
 • správca pravidiel, priorita podmienok, prekrývanie podmienok a nastavení formátu, ktoré sa nevylučujú
 • zvýrazňovanie buniek na základe hodnoty v iných bunkách
 • Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne
 • vytváranie lineárnych a geometrických radov, dátumov, vyplňovanie názvov týždňov a mesiacov, tvorba vlastných radov
 • Nastavenie zobrazenia tabuliek a tlač

 • priečky a rozdelenie hárku na tably
 • nové okno Excelu, zoradenie 2 okien toho istého zošitu a zoradenie okien odlišných zošitov
 • rôzne spôsoby zobrazenia hárkov
 • ukážka pred tlačou a dostupné nastavenia, nastavenie strany
 • prispôsobenie panela Rýchly prístup
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • rýchle zoraďovanie, viac úrovňové zoraďovanie, zoraďovanie na základe vlastného zoznamu
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
 • medzisúčty, výhody a nevýhody, vnorené medzisúčty
 • overenie údajov, nastavenie overovacích kritérií, rozbaľovací zoznam
 • kontingenčné tabuľky, rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, použitie funkcií suma a priemer pre hodnoty, filtrovanie a zoraďovanie
 • Grafy

 • tvorba grafov zo súvislých a nesúvislých oblastí, krivky - jednobunkové grafy
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • formátovanie grafu
 • rôzne podtypy grafov v jednom grafe132,00 €