Dunajská Lužná a Rovinka

Anglický, nemecký, španielsky, taliansky a slovenský jazyk, matematika

Typ kurzu

Cena/60min.

Skupinová výučba detí  - cudzie jazyky 

(základná  a stredná škola)

7 €

Skupinová výučba detí - slovenský jazyk, matematika

(základná a stredná škola)

7€ / 45 min.

Transfer detí 

(ZŠ Rovinka, ZŠ Dunajská Lužná)

0,80 €/dieťa

Individuálna 45 min. hodina doučovania zo slovenského jazyka a matematiky

15€ / 45 min.

Skupinová výučba 3-4 dospelí začiatočníci

kurz podľa aktuálnej ponuky

7 €

Skupinová výučba 3-4 dospelí pokročilí

kurz podľa aktuálnej ponuky

8€

Skupinová výučba 2 dospelí - začiatočníci

10,90 €

Skupinová výučba 2 dospelí - pokročilí

12,90 €

Skupinová výučba 2 dospelí - Business English

13,90 €

Skupinová výučba 2 dospelí - Business English z praxe

15,90 €

Skupinová výučba 2 dospelí - native speaker

14,90 €

Konverzačné telefonické  "30 minútovky" v anglickom jazyku pre dospelých

11€ / 30 min.

Individuálka pre dospelých - začiatočníci 

(od 7:00 - 12:00)

16,50 €

Individuálka pre dospelých - začiatočníci

(od 12:00 - 20:00)

19,90€

Individuálka pre dospelých - pokročilí

(od 7:00 - 12:00)

18,50 €

Individuálka pre dospelých - pokročilí

(od 12:00 - 20:00)

20,90€

Individuálka pre dospelých - Business English

21,90 €

Individuálka pre dospelých - native speaker

23 €

Individuálka pre dospelých - Business English z praxe

25€

Individuálka pre dospelých - príprava na pracovný pohovor v anglickom jazyku

25€

Výučba cez skype

podľa dohody

Firemné kurzy 

podľa dohody

Cenník platný od 1.8.2018

Dané ceny sú platné pre cudzie jazyky ako aj pre slovenský jazyk a matematiku.
Ceny sú platné pre fyzické osoby. Pre firemných klientov sú ceny navýšené o DPH.