Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete. 

Naše jazykové kurzy Vám pomôžu pri príprave na skúšku podľa Vášho výberu. Taktiež Vás prevedieme celým procesom od registrácie, pozvánky na skúšku v British Council až do úspešného odovzdania certifikátu.

Kurzy angličtiny pre deti a tínedžerov - Študentom sa venujú kvalifikovaní a skúsení lektori, ktorí na hodinách vyžívajú najmodernejšie vyučovacie metódy a učebné zdroje. Vaše deti sa nielen naučia anglický jazyk, ale zlepšia aj svoje komunikačné schopnosti v tomto jazyku,

Kurzy angličtiny pre dospelých - Tieto kurzy sú určené dospelým študentom angličtiny na rôznych úrovniach. Kvalifikovaní a skúsení lektori sú zárukou skutočného pokroku vo vašom štúdiu anglického jazyka.