Intenzívny kurz

-  8 lekcií x 50 minút denne

- výučba 3 dni po sebe

- spolu 24 hodín výučby

- slovenský lektor kombinovaný s native speakrom alebo nemeckou Muttersprachlerin

- výučba zameraná na gramatiku aj konverzáciu v požadovanej profesnej téme klienta 

- online výučba

- preskúšanie na začiatku aj na konci kurzu

- materiály v cene kurzu

CENA: 549 eur

Flexi kurz

- 4 lekcie x 60 minút denne

- výučba 5 dní po sebe

- spolu 20 hodín výučby

-  slovenský lektor kombinovaný s native speakrom alebo nemeckou Muttersprachlerin 

-výučba je flexibilne zameraná jazykovej úrovni klienta, na odbúranie strachu z komunikácie v cudzom jazyku, na odstránenie statusu "večný začiatočník"

- online výučba

- preskúšanie na začiatku aj na konci kurzu

- materiály v cene kurzu

CENA: 460 eur

Individuálne hodiny

- všeobecná komunikácia

- slovenský lektor kombinovaný s native speakrom alebo nemeckou Muttersprachlerin

online výučba

- preskúšanie na začiatku aj na konci kurzu

- materiály v cene kurzu

CENA: 243 eur (balík 10 hodín x 60 minút)

CENA: 460 eur (balík 20 hodín x 60 minút)

Individuálne hodiny

- doplnenie jazykových medzier v gramatike a slovnej zásobe

- slovenský lektor kombinovaný s native speakrom alebo nemeckou Muttersprachlerin

- online výučba

- preskúšanie na začiatku aj na konci kurzu

- materiály v cene kurzu

CENA: 352 eur (balík 20 hodín x 60 minút) 

Individuálne hodiny

- výučba business angličtiny a nemčiny (zameranie na konkrétnu pracovnú pozíciu)

- slovenský lektor kombinovaný s native speakrom alebo nemeckou Muttersprachlerin

- online výučba

- preskúšanie na začiatku aj na konci kurzu

- materiály v cene kurzu

CENA: 270 eur (balík 10 hodín x 60 minút)

CENA: 520 eur (balík 20 hodín x 60 minút)